Tabloul Mediatorilor

Alba (109)
Arad (118)
Argeş (160)
Bacău (164)
Bihor (239)
Bistriţa-Năsăud (40)
Botoşani (81)
Brăila (89)
Braşov (238)
Bucureşti (1293)
Buzău (121)
Călăraşi (40)
Caraş-Severin (63)
Cluj (273)
Constanţa (292)
Covasna (19)
Dâmboviţa (113)
Dolj (200)
Galaţi (205)
Giurgiu (57)
Gorj (56)
Harghita (30)
Hunedoara (122)
Ialomiţa (59)
Iaşi (305)
Ilfov (96)
Maramureş (96)
Mehedinţi (71)
Mureş (115)
Neamţ (121)
Olt (72)
Prahova (197)
Sălaj (28)
Satu-Mare (57)
Sibiu (159)
Suceava (118)
Teleorman (65)
Timiş (364)
Tulcea (63)
Vâlcea (115)
Vaslui (73)
Vrancea (94)

Ultimii mediatori pe site

Mediatorul autorizat Rădulescu Dragoş-Marian are sediul biroului de mediator în Bucure...Detalii: Mediator Rădulescu Dragoş-Marian
Mediatorul autorizat Naicu Valentin are sediul biroului de mediator în Str. Brazda lui N...Detalii: Mediator Naicu Valentin
Mediatorul autorizat Olei Darius-Mihail are sediul biroului de mediator în Str. Aleea Su...Detalii: Mediator Olei Darius-Mihail
Mediatorul autorizat Pleşea Vasile are sediul biroului de mediator în Str. Oteşani, nr.12,...Detalii: Mediator Pleşea Vasile
Mediatorul autorizat Martin Vasile-Emil are sediul biroului de mediator în str. Iuliu Ma...Detalii: Mediator Martin Vasile-Emil

Consiliul de mediere se opune practicării profesiei de mediator de către avocaţi şi notari fără a participa la cursurile de formare profesională

[ 1 ]Păreri
0

Consiliul de Mediere solicită eliminarea amendamentelor OG 90/2012 cu privire la posibilitatea ca avocaţii şi notarii să poată efectua activităţi de mediere fără cursuri de formare iniţială şi continuă

Expunere de motive

Consiliul de mediere, organism autonom, de interes public, cu personalitate juridică, înfiinţat în baza Legii 192/2006, privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, în conformitate cu art. 20 litera L din lege, solicită Comisiei Juridice a Camerei Deputaţilor modificarea şi completarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, din următoarele motive:

- INFORMAREA privind avantajele medierii ESTE O ETAPĂ prealabilă încheierii contractului de mediere, CUPRINSĂ în procedura medierii, prin care mediatorul, folosind tehnici de comunicare specifice profesiei, în condiţii de neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate, analizează conflictul şi prezintă părţilor avantajele apelării la procedura medierii pentru conflictul lor concret, le dă toate informaţiile necesare în scopul de a ajuta şi determina ambele (toate) părţi (părţile), ca în deplin acord şi cunoştinţă de cauză, să accepte rezolvarea neînţelegerilor dintre ele prin MEDIERE ( DIALOG şi NEGOCIERE).

- Medierea este o profesie ai cărei specialişti se încadreaza în Codul ocupaţiilor din România în secţiunea „SPECIALIŞTI ÎN RELAŢII PUBLICE" cod 2432.

- Mediator are cod-ul C.O.R. 243202, (C.O.R. Specialiştii în relaţii publice planifică, dezvoltă, implementează şi evaluează strategiile de informare şi comunicare care asigură înţelegerea şi imaginea favorabilă cu privire la companii şi alte organizaţii, bunurile si serviciile acestora, rolul lor în cadrul comunităţii.), în timp ce profesiile juridice se încadrează la secţiunea SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL JURIDIC cod 2611.

- Mediatorul, spre deosebire de conciliator, analizează conflictul şi stabileşte împreună cu părţile natura conflictului, tipul conflictului, factori structurali sau subiectivi care determină conflictul. Identifică apoi, împreună cu părţile şi avocaţii lor, cauzele conflictului respectiv. Pe scurt stabileşte DIAGNOSTICUL CONFLICTULUI dintre părţile implicate. în baza acestui diagnostic, mediatorul stabileşte cu părţile şi avocaţii lor o strategie de rezolvare a respectivului conflict. în toată această etapă de diagnosticare, are loc şi informarea părţilor cu avantajele medierii raportate la cazul lor concret.

- Conform art.227 alin 3 din CP. Civ. după informare PĂRŢILE DECID dacă acceptă sau nu rezolvarea prin mediere a conflictului lor, în consecinţă se păstrează caracterul voluntar. în această etapă de informare, rolul avocatului este unul substanţial. Suntem adepţii susţinerii conform căreia reuşita unei medieri este deplină cu participarea avocaţilor. Rolul avocatului în procesul de mediere este unul de „Negociator al părţii pe care o asistă". Doar în procedura medierii avocaţii în materie civilă pot încheia şi contracte de asistenţă şi pot negocia conflictul alături de partea care i-a angajat.

Etapa de informare din cadrul procedurii de mediere se poate efectua doar dacă mediatorul ascultă ambele părţi. Având în vedere faptul că mediatorul este un intervenient în conflict neutru şi imparţial, mediatorului îi este interzis să facă etapa de informare doar după prezentarea situaţiei de către o singură parte, pentru simplul motiv că ar încălca principiul neutralităţii şi al imparţialităţii. Cum poţi face o analiză a unui conflict stabilind împreună cu părţile o strategie de rezolvare având informaţii despre conflict doar de la o singură parte?

Părţile asistate de avocaţi au siguranţa că drepturile lor legale sunt în siguranţă. Avocaţii în mediere au rolul de negociator al părţilor pe care le asistă. O mediere la care participă avocaţi, care doresc ca partea pe care o asistă să plece mulţumită, va depune toate diligenţele să vorbească doar la prezent şi viitor şi să caute soluţii de rezolvare a problemelor, conform unui plan de negociere stabilit împreună cu părţile pe care le asistă fiecare. Avocatul, prin natura profesiei este părtinitor, în timp ce mediatorul este neutru şi imparţial. Amândoi, în schimb, sunt în slujba aceloraşi oameni. Amândoi au aceeaşi obligaţie, de diligenţă şi nu de rezultat. Este falsă idea că mediatorul şi avocatul au interese contrare. O justitie modernă este inacceptabilă fără avocat si fără mediator. Avem nevoie unii de ceilalţi iar o societate modernă are nevoie de ambele profesii.

în vederea corelării cu art. 2 alin 1 indice 3 din Legea 192/2006 modificată de Legea 114/2013, cu art 227 alin 2 din Codul de procedura civilă „ (2) în litigiile care, potrivit legii, potfoce obiectul procedurii de mediere, judecătorul poote invita părţile să participe la o şedinţă de informare cu privire la avantajele folosirii acestei proceduri. Când consideră necesar, ţinând seama de circumstanţele cauzei, judecătorul va recomanda părţilor să recurgă la mediere, în vederea soluţionării litigiului pe cale amiabilă, în orice fază a judecăţii."

Se observă atât în conţinutul art. 6 din Legea 192/2006 cât şi în art. 227 alin 2 din Codul de procedura civilă că se face referire la „avantajele folosirii procedurii", conform punctului 25 din Preambulul Directivei 52/2008 („statele membre ar trebui să încurajeze practicienii în domeniul dreptului să îşi informeze clienţii cu privire la posibilitatea recurgerii la mediere") şi nu la informarea cu privire la avantantajele medierii, avantaje pe care le poate face doar o persoană calificată în profesia de mediator, în urma analizării conflictului şi stabilirii unui diagnostic, mediatorul fiind un Manager de conflict. 
Având în vedere expunerea de motive prin care se arată de ce profesiile juridice şi orice alte profesii ai căror practicanţi ar dori să devină mediatori, trebuie să respecte Standardul de formare al mediatorului, Directiva 52/2008 a CE, Consiliul de mediere, în conformitate cu art. 20 litera L din Legea 192/2006 modificată şi completată, propune:

1. Eliminarea amendamentelor Ordonanţei nr. 90/2012 propuse de Comisia Juridică din Camera Deputaţilor cu privire la posibilitatea ca avocaţii şi notarii să poată efectua activităţi de mediere fără cursuri de formare iniţială şi continuă şi fără să se supună controlului privind calitatea exercitării profesiei.
2. Introducerea unui amendament de corelare cu Legea 192/2006 şi Codul de procedură civilă în cuprinsul Ordonanţei 90/2012 conform tabelului anexat, sau abrogarea în totalitate a art. 2 (1^3)

Text Lege 192/2006 modificat şi completat de Legea 214/2013

Propuneri ale Consiliului de mediere în baza art.20 litera 1 din Legea 192/2006

Expunere de motive

Art 2

(1^3)    Efectuarea procedurii de informare asupra avantajelor medierii poate fi realizată de către judecător, procuror, consilier juridic, avocat, notar, caz în care aceasta se atestă în scris.

(1^4)    Serviciile prestate conform dispoziţiilor alin. (1) şi (1^1) sunt gratuite, neputându-se percepe onorarii, taxe sau orice alte sume, indiferent de titlul cu care s-ar putea solicita.

Art 2

(13)    Efectuarea informării asupra avantajelor folosirii procedurii de mediere poate fi realizată şi de practicienii în domeniul dreptului în sensul articolului 6 din Lege, punctul 25 din preambulul Directivei 52/2008 al Comisiei Europene şi Parlamentului European şi articolului 227 din Codul de procedura civilă.

(14)    Se abrogă

Informarea cu privire la avantajele medierii este o etapă a procedurii de mediere prealabilă încheierii contractului de mediere şi poate fi efectuată doar de o persoană calificată în profesia de mediator pe când informarea cu privire la avantajele folosirii procedurii de mediere este în sensul art.6 din Lege, 227 alin 2 din CPC şi pct. 25 din preambulul Directivei 52/2008

 


Păreri despre Consiliul de mediere se opune practicării profesiei de mediator de către avocaţi şi notari fără a participa la cursurile de formare profesională

Ați colaborat cu acest mediator? Scrieți-vă părerea.