Tabloul Mediatorilor

Alba (109)
Arad (118)
Argeş (160)
Bacău (164)
Bihor (239)
Bistriţa-Năsăud (40)
Botoşani (81)
Brăila (89)
Braşov (238)
Bucureşti (1293)
Buzău (121)
Călăraşi (40)
Caraş-Severin (63)
Cluj (273)
Constanţa (292)
Covasna (19)
Dâmboviţa (113)
Dolj (200)
Galaţi (205)
Giurgiu (57)
Gorj (56)
Harghita (30)
Hunedoara (122)
Ialomiţa (59)
Iaşi (305)
Ilfov (96)
Maramureş (96)
Mehedinţi (71)
Mureş (115)
Neamţ (121)
Olt (72)
Prahova (197)
Sălaj (28)
Satu-Mare (57)
Sibiu (159)
Suceava (118)
Teleorman (65)
Timiş (364)
Tulcea (63)
Vâlcea (115)
Vaslui (73)
Vrancea (94)

Ultimii mediatori pe site

Mediatorul autorizat Rădulescu Dragoş-Marian are sediul biroului de mediator în Bucure...Detalii: Mediator Rădulescu Dragoş-Marian
Mediatorul autorizat Naicu Valentin are sediul biroului de mediator în Str. Brazda lui N...Detalii: Mediator Naicu Valentin
Mediatorul autorizat Olei Darius-Mihail are sediul biroului de mediator în Str. Aleea Su...Detalii: Mediator Olei Darius-Mihail
Mediatorul autorizat Pleşea Vasile are sediul biroului de mediator în Str. Oteşani, nr.12,...Detalii: Mediator Pleşea Vasile
Mediatorul autorizat Martin Vasile-Emil are sediul biroului de mediator în str. Iuliu Ma...Detalii: Mediator Martin Vasile-Emil
Sunteți aici: Forum / Despre mediere, în general / definitia contractului de mediere

definitia contractului de mediere

 Forum mediatori - Despre mediere, în general
Categorii forumBine aţi venit Vizitator   [Înregistrare]  Autentificare
Răspunde
 definitia contractului de mediere 05-10-2013 
Adriana

Vizitator
In legea 192/2006 a medierii nu am gasit o definitie a contractului de mediere, desi legile in general obisnuiesc sa defineasca termenii utilizati frecvent in cadrul legii. Ma poate ajuta cineva cu o definitie din doctrina a contractului de mediere? Tot ce am găsit în legea 192 sunt art. 63 si urmatoarele care descriu ce trebuie sa contina contractul:

Contractul de mediere trebuie să cuprindă, sub sancţiunea anulării, următoarele clauze:

a) identitatea părţilor aflate în conflict sau, după caz, a reprezentanţilor lor;
b) menţionarea tipului sau a obiectului conflictului;
c) declaraţia părţilor că au fost informate de către mediator cu privire la mediere, efectele acesteia şi regulile aplicabile;
d) obligaţia mediatorului de a păstra confidenţialitatea şi decizia părţilor privind păstrarea confidenţialităţii, după caz;
e) angajamentul părţilor aflate în conflict de a respecta regulile aplicabile medierii;
f) obligaţia părţilor aflate în conflict de a achita onorariul cuvenit mediatorului şi cheltuielile efectuate de acesta pe parcursul medierii în interesul părţilor, precum şi modalităţile de avansare şi de plată a acestor sume, inclusiv în caz de renunţare la mediere sau de eşuare a procedurii, precum şi proporţia care va fi suportată de către părţi, ţinându-se cont, dacă este cazul, de situaţia lor socială. Dacă nu s-a convenit altfel, aceste sume vor fi suportate de către părţi în mod egal;
g) înţelegerea părţilor privind limba în care urmează să se desfăşoare medierea.
h) numărul de exemplare în care va fi redactat acordul în cazul în care acesta va fi în forma scrisă, corespunzător numărului părţilor semnatare ale contractului de mediere;
i) obligaţia părţilor de a semna procesul-verbal întocmit de către mediator, indiferent de modul în care se va încheia medierea.
Citează Răspunde
 Re:definitia contractului de mediere 05-10-2013 
Alexandra

Vizitator
O definitie preluata din doctrina:

Contractul de mediere reprezintă acordul de voinţă intervenit între mediator, pe de o parte, şi părţile aflate în conflict, pe de altă parte, în baza căruia mediatorul se obligă să sprijine părţile în soluţionarea conflictului facilitând negocierile dintre ele cu scopul obţinerii unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile iar părţile se obligă să dea mediatorului o sumă de bani numită onorariu.
Citează Răspunde
 Re:Re:definitia contractului de mediere 05-10-2013 
Adriana

Vizitator
Multumesc pentru promptitudine!
Citează Răspunde
 Re:definitia contractului de mediere 05-10-2013 
Laura

Vizitator
Definitia de pe LegeAZ:

contract de mediere, contract prin care părţile aflate în dispută acceptă medierea, în vederea soluţionării conflictului dintre ele pe cale amiabilă, prin intermediul mediatorului şi nu prin intermediul instanţelor judecătoreşti. C. de m. se încheie între mediator, pe de o parte, şi părţile aflate în conflict, pe de altă parte.
Citează Răspunde
 Re:definitia contractului de mediere 01-04-2016 
www.medierea-buzau.ro

Vizitator
CONTRACT DE MEDIERE
Nr. …….. din ….. 20.....

1. Încheiat între
A. MEDIATOR(I)
…………………………………………r, cu sediul în ………………….., ............................, Nr....., cod ................, jud……………., înregistrat în Registrul naţional al formelor de exercitare la poziţia nr……….., având codul de înregistrare fiscală (CIF) nr. ........................., cont bancar nr. .............................................................., deschis la Banca ___________, prin domnul/a ……………………………………….. în calitate de mediator autorizat, pe de o parte

{în cazul comedierilor, se completează datele fiecărui mediator şi forme de exercitare conform modelului de mai sus}
şi
B. PĂRŢI
B1. Dl/Dna …………………………………………. , domiciliat(ă) în ………......................................,
Str…………...................................., nr......, bl...., ap ..... , judeţul..............................................., identificat prin CI seria……, nr. ………………… , CNP ………………………………….
/ SC ………………………., cu sediul în ……………………, str. ………………….., Nr……, cod ………………………, jud.Dolj, înregistrat în O.R.C. sub nr. ………………….., având codul de înregistrare fiscală (CIF) nr. ………………….., cont bancar nr. ......................................................., deschis la Banca ___________, prin ………………………, în calitate de …………………………….

B2. Dl/Dna …………………………………………. , domiciliat(ă) în ………......................................,
Str…………...................................., nr......, bl...., ap ..... , judeţul..............................................., identificat prin CI seria……, nr. ………………… , CNP ………………………………….
/ SC ………………………., cu sediul în ……………………, str. ………………….., Nr……, cod ………………………, jud.Dolj, înregistrat în O.R.C. sub nr. ………………….., având codul de înregistrare fiscală (CIF) nr. ………………….., cont bancar nr. ........................................................, deschis la Banca ___________, prin ………………………, în calitate de …………………………….

{în cazul în care numărul părţilor este mai mare de doi se completează datele fiecărei părţi conform modelului de mai sus}

care în temeiul Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, au convenit la încheierea prezentului contract.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1 Obiectul contractului îl reprezintă medierea disputei intervenite între părţi, cu privire la ………………………..………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………….. .
2.2 Prin prezentul contract, părţile sus menţionate, îşi exprimă acordul cu privire la declanşarea medierii, cooperarea lor în acest scop, utilizarea tuturor mijloacelor folosite de mediator şi cu privire la respectarea regulilor aplicabile medierii, conform termenilor şi condiţiilor, stipulate în acest contract.

3. LOCUL DATA ŞI ORA DESFĂŞURĂRII MEDIERII
3.1 Medierea se va desfăşura la …………………..…………………........................., începând cu data de ............... orele………….
3.2 Mediatorul şi părţile pot conveni cu privire la modificarea locului de desfăşurarea a medierii pe parcursul derulării contractului.
Citează Răspunde
 Re:definitia contractului de mediere 01-04-2016 
www.medierea.buzau.ro

Vizitator
www.medierea.buzau.ro
CONTRACT DE MEDIERE
Nr. …….. din ….. 20.....

1. Încheiat între
A. MEDIATOR(I)
…………………………………………r, cu sediul în ………………….., ............................, Nr....., cod ................, jud……………., înregistrat în Registrul naţional al formelor de exercitare la poziţia nr……….., având codul de înregistrare fiscală (CIF) nr. ........................., cont bancar nr. .............................................................., deschis la Banca ___________, prin domnul/a ……………………………………….. în calitate de mediator autorizat, pe de o parte

{în cazul comedierilor, se completează datele fiecărui mediator şi forme de exercitare conform modelului de mai sus}
şi
B. PĂRŢI
B1. Dl/Dna …………………………………………. , domiciliat(ă) în ………......................................,
Str…………...................................., nr......, bl...., ap ..... , judeţul..............................................., identificat prin CI seria……, nr. ………………… , CNP ………………………………….
/ SC ………………………., cu sediul în ……………………, str. ………………….., Nr……, cod ………………………, jud.Dolj, înregistrat în O.R.C. sub nr. ………………….., având codul de înregistrare fiscală (CIF) nr. ………………….., cont bancar nr. ......................................................., deschis la Banca ___________, prin ………………………, în calitate de …………………………….

B2. Dl/Dna …………………………………………. , domiciliat(ă) în ………......................................,
Str…………...................................., nr......, bl...., ap ..... , judeţul..............................................., identificat prin CI seria……, nr. ………………… , CNP ………………………………….
/ SC ………………………., cu sediul în ……………………, str. ………………….., Nr……, cod ………………………, jud.Dolj, înregistrat în O.R.C. sub nr. ………………….., având codul de înregistrare fiscală (CIF) nr. ………………….., cont bancar nr. ........................................................, deschis la Banca ___________, prin ………………………, în calitate de …………………………….

{în cazul în care numărul părţilor este mai mare de doi se completează datele fiecărei părţi conform modelului de mai sus}

care în temeiul Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, au convenit la încheierea prezentului contract.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1 Obiectul contractului îl reprezintă medierea disputei intervenite între părţi, cu privire la ………………………..………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………….. .
2.2 Prin prezentul contract, părţile sus menţionate, îşi exprimă acordul cu privire la declanşarea medierii, cooperarea lor în acest scop, utilizarea tuturor mijloacelor folosite de mediator şi cu privire la respectarea regulilor aplicabile medierii, conform termenilor şi condiţiilor, stipulate în acest contract.

3. LOCUL DATA ŞI ORA DESFĂŞURĂRII MEDIERII
3.1 Medierea se va desfăşura la …………………..…………………........................., începând cu data de ............... orele………….
3.2 Mediatorul şi părţile pot conveni cu privire la modificarea locului de desfăşurarea a medierii pe parcursul derulării contractului.
www.medierea.buzau.ro
Citează Răspunde
Răspunde